ทีมนักศึกษา MT ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวด Animation ของกระทรวงอุตสาหกรรม


ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Animation ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

โดยมีพิธีรับรางวัลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัล


   


การประกวด แอนิเมชั่น รายชื่อนักศึกษาในทีมประกอบด้วย

1. น.ส.สินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ

2. น.ส.สุพรรษา แซ่โค้ว

3. น.ส.ณัฐกมล วงษ์ศรี

4. น.ส.ณิชกาญจน์ ชมพักตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ชาญ จารุวงศ์รังสี


ติดตามชมผลงานนักศึกษาได้ที่ Youtube

ภาพกิจกรรมรับมอบรางวัล Click
SHARE :