นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น (J-Quiz) และการพับกระดาษโอริกามิ ในงานมหกรรมญี่ปุ่น (Japan Expo Thailand 2020) จัดโดย Mainichi Academic Group วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น (J-Quiz)

 

1.  นายโสฬส ลิ้มทองเจริญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ สังขปาโน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 


การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ ทีม TNI03 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่

1.  นางสาวณัฐธิดา ศรีเมือง คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที 3
2. นางสาวสโรชา ธรรมปราณีสุข คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที 3
3. นางสาวปรียาภรณ์ ท่าพริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที 3

 SHARE :