นักศึกษาคณะ IT คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ออกแบบโปสเตอร์ รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย

นักศึกษาคณะ IT คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 
การออกแบบโปสเตอร์ "รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาว วรนาฎ ทับเจริญ และนางสาว กนกพร สุวานิโช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดการออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562  

    นางสาว วรนาฎ ทับเจริญ (MT) ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”, นางสาว กนกพร สุวานิโช (MT) ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”

 

    นอกจากนี้ยังมี นางสาว ศศิธิกานต์ พันธิวานนท์, นาย ธรรมวิทย์ พรใบหยก, นาย พิสิฐ กิตติพุทธพิมพ์ เข้าร่วมแข่งขัน
SHARE :