นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วม โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2019”และ “Thailand Design Creator Competition 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 270 คน จาก 66 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจากทั้ง 2 ประเภท จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ผลการแข่งขัน ประเภท  “MOS Olympic Thailand Competition 2019” นายสิทธิชัย อ่อนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และนอกจากนี้ยังได้ Top Score ของโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้รับเงินรางวัลโปรแกรมละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  

    ด้านเวที “Thailand Design Creator Competition 2019” ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนโจทย์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ในการแข่งขันการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ภายใต้ Concept “Information And Communication Technology And Digital Content Professional Standard” เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย และเพิ่มทักษะให้กับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาสอบผ่านและได้ Certificate ดังนี้

Adobe Illustrator Certificate
1. นางสาวธนพร ประทุมทิพย์ ชั้นปีที่ 3  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
2. นางสาวนภสร จูตระกูล ชั้นปีที่ 3สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

Microsoft Excel 2016 Certificate
1. นายอนนต์ สิริขจร ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. นายอภินันท์ อาภารัตน์วิไล ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นางสาวมติมา โชติธนาการ ชั้นปีที่ 1สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. นายพิสิษฐ์ ชูแสง     ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Microsoft PowerPoint 2016 Certificate
นางสาวญาณิศา วัฒนะโชติ ชั้นปีที่ 3สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

โดยมี อาจารย์เฌอริสา นันทา เป็นที่ปรึกษาSHARE :