เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณอภิสิทธิ์ ทรัพย์ทวีธนกิจ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ “HIRO Stock Learning @TNI Season 4” ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในหลักทรัพย์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง ร่วมถึงเคล็ดลับที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน “FINANSIA HERO” ที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล ซึ่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลในโครงการ “HIRO Stock Learning @TNI Season 4” ดังนี้


1. นายภาคิน พึ่งพงษ์  รางวัลชนะเลิศ


2. นางสาวพรยมล แฉ้มล้ำ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


3. นางสาววาดตะวัน  รอมแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2SHARE :