บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด (JTEKT) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 300,000 บาท โดยมี Mr. Koji Kondo, President of JTEKT เป็นผู้มอบ และ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
SHARE :