บรรยายพิเศษจาก คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด        คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบรรยายให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSA) ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Technology Drive change in Smart City สำหรับรายวิชา DGE-113 Exploratory to Digital Engineering and Artificial Intelligence เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

            การบรรยายในครั้งนี้ คุณสาวิตรได้อธิบายนักศึกษาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Blockchain Service (BCS), Security technologies, Data Applications, the Internet of Things (IoT), the Internet of  Vehicles (IoV), Integration of 5G to AI เป็นต้น โดยมี ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ให้การต้อนรับ 
SHARE :