ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  15/2566

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

 ประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 2

 ประจำปีการศึกษา 2566        _____________________________________________________________________

ประกาศสอบข้อเขียนรอบสอบตรงชิงทุน 2 >>Click<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>Click<<SHARE :