ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 จัดโดย มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีการชดเชยในปริมาณน้อย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศรางวัลชนะเลิศ 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     50,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ     20,000 บาท

สมัคร ได้ที่ https://forms.gle/MPy9cDwFNKRxjY9QA

(!)ด่วนตั้งเเต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2566 

(!)รับจำนวนจำกัด 50 ทีม

รายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1-3QjdKr3pTowLZPH3q-7CVg9NjSWCwcs/view?usp=share_linkSHARE :      
TAGS: CE