สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ โดย ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล

ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้าน IoT ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ในวันที่ 18, 19 และ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง C303 (อาคาร C ชั้น 3)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :      
TAGS: CE