ภาพกิจกรรม
TNI Summer Program 2019

          นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562  อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาญี่ปุ่น และ Host Home stay โดยนักศึกษา TNI และนักศึกษาญี่ปุ่นได้สร้างความสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

          โดยในวันแรกได้จัดให้นักศึกษาไทยและญี่ปุ่นได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกิจกรรม Host Home stay ให้นักศึกษาได้เดินทางท่องเที่ยวกับนักศึกษา TNI ตามอัธยาศัย ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562


วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เดินทางไปที่ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
        ช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงานที่ TBKK Thailand Co.,Ltd. บริษัทผลิตเบรค และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ สำหรับยานพาหนะ และเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ Technology Disruption โดย Mr.Kaoru Ogata, President of TBKK Thailand Co.,Ltd.
        ช่วงบ่าย เข้าชม Vuteq Thai Co.,Ltd. ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ รับฟังการแชร์ประสบการณ์จากนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
       ช่วงเช้าเดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส, พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์นิยมเสน, พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา และ พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คลองดอน
       ช่วงบ่าย เข้าชมความงดงามด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมงานศิลป์ของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วันที่ 5-6 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและสกี
       เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความรู้จากวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน และลงมือปลูกด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาทั้งไทยและญี่ปุ่นสนุกสนานไปกับบรรยากาศการปลูกป่าและเล่นสกีน้ำ รวมถึงรับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเดินทางกลับกรุงเทพในวันที่ 6 กันยายน 2562


      

วันที่ 9 กันยายน 2562 เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
       เดินทางไปโรงเรียนวัดตะกล่ำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น และได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่นและนักเรียนไทย เช่น เล่นการละเล่นของไทย ได้แก่ อีมอญซ่อนผ้า ฯลฯ และทางนักศึกษาญี่ปุ่นได้เตรียมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย เช่น การพับกระดาษ ฯลฯ

 


       จากนั้นได้ทำการเลี้ยงอำลาโดยภายในงานได้มีการมอบใบประกาศณียบัตรการเข้าร่วมโครงการ Summer Program 2019 และนอกจากนี้ยังได้ให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้พูดคุยกับนักศึกษาสถาบันฯ อีกด้วย

またあいましょう...ありがとう♥♥
SHARE :