คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท  1Trade (Thailand) หนึ่งในองค์กรของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มาบรรยายให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Advanced Technologies for Logistics Business สำหรับรายวิชา DGE-113 Exploratory to Digital Engineering and Artificial Intelligence เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ คุณอนุสรณ์ได้อธิบายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Blockchain, ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น โดยมี ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ให้การต้อนรับ SHARE :