ในวันที่ 18-19 พค 2566 ทางสาขาวิศวคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมความรู้ด้าน IoT ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สําหรับห้องเรียนวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยSHARE :