เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมโครงการ TNI VISIT เพื่อทำกิจกรรมและเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :