เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนSHARE :      
TAGS: #CE #TNI