ภาพการอบรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์บนบอร์ดราสเบอรี่พายเบื้องต้นวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 นคอร์สอบรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) เบื้องต้นนี้เป็นการแนะนำให้ผู้อบรมได้รับความรู้กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบอร์ด Raspberry Pi โดยบอร์ดนี้สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และมีพอร์ตไว้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ อีกทั้งในคอร์สนี้ยังนำภาษาโปรแกรมไพทอน (Python) เพื่อการใช้งานด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ทรงอนุภาพในการพัฒนาการมองเห็นของหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมปัจจุบัน


เนื้อหา

 วันที่ 1

  • พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
  • การติดตั้ง Raspberry Pi พร้อมการใช้งาน GPIO
  • การใช้งานปัญญาประดิษฐ์บน Raspberry Pi พร้อมตัวอย่าง

 วันที่ 2

  • รู้จักกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยบอร์ด Raspberry Pi
  • การติดตั้งแพกเกจ Open CV บน Raspberry Pi พร้อมกรณีตัวอย่างของการใช้งาน
  • กรณีตัวอย่างของการใช้งานของการเรียนรู้เชิงลึกด้วย TensorFlow บน Raspberry Pi

More infoSHARE :