โครงการทดสอบกำลังอัดเครื่องยนต์ ให้กับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 จำนวนรวม 36 คัน


SHARE :