โครงการทดสอบกำลังอัดเครื่องยนต์ ให้กับ หจก. เอส เอ็ม เค การาจ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 จำนวน 9 คัน

SHARE :