คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท UNLOCK DESIGN จัดงาน AI AND BIG DATA CHALLENGE FOR DATA ENGINEERS (ABCDE) IN BANGKOK


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท UNLOCK Design จัดงาน AI and Big Data Challenge for Data Engineers (ABCDE) in Bangkok สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากมาย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ Convention Hall อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ www.tni.ac.thSHARE :