ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 21/05/2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ

หลักสูตรอบรม “การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 9:00 – 16:00น.

ราคา 2,000 บาท (รวม VAT) รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ


เช้า

1. พื้นฐานการทำงานของกล้องถ่ายภาพ

2. พื้นฐานองค์ประกอบทางภาพ มุมมองของภาพ

3. ความรู้เรื่องแสงธรรมชาติ แสงประดิษฐ์ ทิศทางของแสง แสงนุ่ม แสงแข็ง อื่นๆ (สาธิตการจัดทิศทางแสง)

4. แนวคิดการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ มุมมองช่างภาพ

5. พื้นฐานการคิดconceptก่อนการสร้างงานศิลปะ ถ่ายภาพ

บ่าย

1. Workshop กิจกรรมการถ่ายภาพ

2. วิจารณ์ผลงาน


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในโปสเตอร์และ scan QR code ด้านล่างหรือว่ากดจาก link เพื่อเข้าหน้าสมัครได้เลยครับ
SHARE :