ขอเชิญนักศึกษา TNI ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานด้าน Logistics

Link สำหรับลงทะเบียน : https://forms.gle/2gfYrU8HGmZtbpTSA 

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 64 นี้ เท่านั้น


SHARE :