ผลงาน SAVE SAFE Product ของ นายอัครวินท์ โพธิ์ศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) ชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ID Creator ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

      งานประกวด ID Creator จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

 


   SAVE SAFE Product เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จากแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืออุปกรณ์ติดตัวรถที่มีฟังชั่นแสกนลายนิ้วมือเพื่อสั่งสตาร์ทและหยุดเครื่อง และ Application โดยแนวคิดของ อัครวินท์ ที่ทำให้เกิด Product นี้ขึ้นมาคือปัญหารถหายในปัจจุบันและความล่าช้าในการติดตาม อุปกรณ์ตัวนี้นอกจากช่วยในเรื่องของการโจรกรรมรถแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลกรณีที่ใช้รถทำผิดกฏหมายอีกด้วย เป็นการ SAVE ทั้งเงิน ทั้งเวลา และความรู้สึก...

 

SHARE :