คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ TNI-SIT Global PBL 2022 ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน พ.ศ.2565 โดยได้ทำกิจกรรมกลุ่มเชิงทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาโรงงาน และแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย

SHARE :