" ถุงผ้าสวยด้วยมือเรา " 

 

 


นอกจากได้จะกระเป๋าผ้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกไว้ใช้แทนถุงพลาสติกแล้ว เรายังใช้สีจากธรรมชาติด้วยนะ

ภาพจาก Workshop มัดย้อม ด้วยสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาสาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และดิจิทัล

--------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (Creative and Digital Marketing)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/cdtni/photos/pcb.2445728572346608/2445727762346689/?type=3&theaterSHARE :