เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น หรือ BJ ได้มีการจัดกิจกรรม เปิดบ้านบริหารธุรกิจญี่ปุ่นผ่านทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Zoom ขึ้น โดยมีหัวข้อการนำเสนอเรื่อง วัยรุ่น ม ปลายอยากลงทุนในยุคดิจิทัลต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ และมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนออีกด้วย
SHARE :