เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางสาขาโลจิสติก ได้มีการร่วมมือกับ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรม Drone & Logistics Dojo Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้และประสบการณ์ให้น้องๆ นักเรียน และ นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านโลจิสติก SHARE :