สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รับตรงภาคพิเศษสำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน
วุฒิ ปวส. อยากจบป.ตรี เพิ่มความก้าวหน้าในงาน ต้องมาเรียน TNI ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ด้วย

แบ่งชำระค่าเทอมได้ 3 งวด
เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้
เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เท่านั้น!
สอบสัมภาษณ์ อย่างเดียว !
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครเรียน https://www.tni.ac.th/bg_trans_credits/SHARE :