คณะบริหารธุรกิจประกาศมอบทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวิกฤตโรคระบาดโควิดจากมูลนิธิศาสตราจารย์กำธร สถิรกุล
ประจำปีการศึกษา 2564
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน : นิสิต นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่: https://drive.google.com/.../1pVZf9pDHUYtyX-YNWtwDLF...
Upload เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานทั้งหมด เป็นไฟล์ PDF ได้ที่: https://forms.gle/iMKFPZ65i8CjBMzW7
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันที่ 3 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา วันที่ 20 ตุลาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://line.me/ti/g/Je059ryLZd


SHARE :