นักศึกษาบางส่วนจากสาขา GBM เข้าร่วมกิจกรรม ️JSTS 2021️ ที่จัดขึ้นโดย National Institute of Technology (KOSEN)

โดยในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากหลายๆประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

ผ่านการพูดและลงมือทำงานจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนำตัวและทำความรู้จักกัน การแนะนำและแสดงความคิดเห็นด้านการทำวิดีโอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่ม 
นั่นก็คือ การทำสารคดีเกี่ยวกับ SDGsซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการถ่ายทำคลิปวิดีโอและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ 

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม กลุ่มของนักศึกษาจาก GBM ยังสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล คือ The SDGs Award และ Presentation Award อีกด้วยนะคะ 


Seeing Sea: Plastics 
SHARE :