ขอเชิญ "คนคิดซน ชอบชีวิตอิสระ" เข้าร่วมสัมมนา "จากเส้นทางผู้บริหาร HR สู่กูรู แค็มปิ้ง" โดยลุงแฉ จตุพรชัย โรงเรียนแค้มปิ้งลุงแฉและผองเพื่อน​ "วิถีแค้มปิ้งวิถีความสุขวิถีพอเพียง"
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรภาครัฐเอกชน เพียงคุณเป็น "คนคิดซน ชอบชีวิตอิสระ"
HRJ INNOVATION CREATOR นักออกแบบนวัตกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข มีคุณภาพ
สำรองเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ QR Code หรือลิงค์ด้านล่าง


SHARE :