เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสาขาการตลาดจัดดิจิทัลได้มีการจัดกิจกรรม คุยมัน ทันทุกเทรนด์ไปกับ DM ขึ้นโดยผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาโดยมีการประยุกต์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างสนุกสนานSHARE :