ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ CoTT (Center of Technology Transfer) หรือศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยี - ไทยญี่ปุ่น และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อ พัฒนาบุคคลทางด้าน Digital Lean Manufacturing
ในวันที่ 22 มิถุนายน ณ แกรนฮอล์ ชั้น 2 ไบเทคบางนา เวลา 13.00-16.00 น.
SHARE :