การประกวด คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ 
โครงการ DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1   จัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์วิษณุ  เพ็ชรไทย เป็นที่ปรึกษาได้ 9 รางวัล จากจำนวนผลงานผู้สมัครกว่า 706 ผลงาน ซึ่งนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ 

รางวัลชนะเลิศ : “ทีม Kiseki” 


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ SISTAR ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.ส.ธัญสิริ พุ่มไพศาลชัย
          2.น.ส.วรรณรวี หิรัญนารานริทธิ์
          3.น.ส.รวีวรรณ หิรัญนารานริทธิ์          

รองชนะเลิศอันดับ : 2 “ทีม ชิกุวะชินโดรม”


 ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ VITTO-C ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.นายคชาสันต์ คำสุมาลี
          2.น.ส.ญาณิน ยูจิ คางายา
          3.น.ส.มนต์ทิวา ชูดำ

รองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลPopular Vote : “ทีม YEPPY RABBIT”


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ The Original ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลPopular Vote การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.ส.ณัฐพร ยังสามารถ
          2.น.ส.พรรณนิภา ปานคำ
          3.น.ส.ปิลันดา วัฒนาดิลกกุล

รางวัลชมเชย : “ทีม Very Strawberry”


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ SMOOTO ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.ส.กุลพัชร อรุณทิพย์ไพฑูรย์
          2.น.ส.อานันท์ ว่องไวพาณิชย์
          3.น.ส.ภัคจิรา ตันสกุล

รางวัลชมเชย : “ทีม Guineaduck”


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ ABONNE ทั้งนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มีมติให้ตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.นายพิมุก กิตติลดากุล
          2.น.ส.อนัญญา เกษทอง

รางวัลชมเชย : “ทีม Milky Wayy”


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ FARGER  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.สพิชญาภา โรจน์จินดา
          2.น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์ศรี
          3.น.ส.อรดี ศรีประเสริฐ

รางวัลชมเชย : “ทีม you will why me” 


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ Cetaphil ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.ส.ชนิตา เชื่อถือ
          2.น.ส.จรรยพร จันทร์เกษ
          3.น.ส.พริมา จันโอ

รางวัล Popular Vote : “ทีม เจิด”


ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ Han-Fa ได้รับรางวัลPopular Vote การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
          1.น.ส.ภัทรกันย์ เอี่ยมแสง
          2.นายจิรพนธ์ สุวรรณสนธ์SHARE :