คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สรรเสริญ สัตถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566SHARE :