สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House 2023 ในระหว่างวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2566  ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้SHARE :