แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม SONY CAMPUS RECRUITMENT 2023 ในวันที่ 14/2/2566 เวลา 8.00-12.00 น. สำหรับสมัครงานและสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าไปเป็นพนักงานของทางบริษัท SONY ซึ่งสอบผ่านทั้งสองคนSHARE :