รุ่นพี่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เรียนจบแล้วได้ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

(พี่มาร์ท) สิรวิชญ์ โตวรรธกวณิชย์ ทำงานอยู่ที่

บริษัท : Hirate Technical Corporation Co., Ltd.

จังหวัด : Aichi (Inuyama) 

ตำแหน่ง : System and Development Engineer

(พี่ดรีม) ปวริศา บุญทา ทำงานอยู่ที่

บริษัท : Hirate Technical Corporation Co., Ltd.

จังหวัด : Aichi (Inuyama) 

ตำแหน่ง : Technical Researcher

(พี่ต่าย) ปราโมทย์ พักเกาะ  ทำงานอยู่ที่

บริษัท : Hirate Technical Corporation Co., Ltd.

จังหวัด : Shizuoka 

ตำแหน่ง : Control Designer

(พี่วิน) อนุภัทร ชุณหวิริยะกุล  ทำงานอยู่ที่ 

บริษัท : Triple One Co., Ltd.

จังหวัด : Tokyo

ตำแหน่ง : Trainee EngineerSHARE :