เรื่องจริงที่ต้องรู้ก่อนเลือกเรียน Creative And Digital Marketing

    เพราะการตลาดเป็นเรื่องที่ท้าทาย และแข่งขันสูง การอยู่รอดของนักการตลาดปัจจุบันจึงต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ Creative + Digital Technology + Business Innovation ทั้งสามนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ให้นักการตลาดได้โลดแล่นเป็นแนวหน้าในยุคดิจิทัล

    "การตลาดโดยปราศจากความคิดสร้างสรรค์ ก็เหมือนการภาพวาดโดยใช้ดินสอขาวดำ
ความคิดสร้างสรรค์ คือสีที่นักการตลาดสามารถแต่งแต้มลงไปบนรูปภาพเพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างลงตัว"

สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tni.ac.th/home/news/73/detail

Brochure แนะนำหลักสูตร : https://bit.ly/2Mee8Hp

สมัครเรียน : https://bit.ly/345dIbISHARE :