เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม ตามที่ทาง บริษัทหลักทรัพย์ FINANSIA ได้มีการลงนาม MOU กับทาง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จึงได้จัดโครงการ “HERO Stock Learning”✨ ในสถาบันฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในหลักทรัพย์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
3. เพื่อแนะนำเครื่องมือการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Finansia HERO
ที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล
4. เพื่อแนะนำโครงการ Mock Trade ซึ่งเป็นระบบเทรดจำลองที่เป็นโครงการแข่งขันเทรดโดยใช้ข้อมูลบนระบบเทรดจริง โดยได้เข้ามอบรมให้ นักศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 และจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้และศึกษาการลงทุนให้เหมาะสม จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วม 128 คนและมีผลรางวัลการแข่งขันดังนี้
ชนะเลิศ นายภคิน ธรรมธรสิริ
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิราทิพย์ ศรีเอี่ยมกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรรณนิภา ปานดำ
----------------------------------------------------------------------------------------------
ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ทุกสาขา
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเริ่มจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานใหม่ทั้งหมดเลย)
มีโอกาสไปฝึกงาน ทำงานจริงที่ญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม


SHARE :