สัมมนาฟรี!!  BCM เคล็ดลับสู่ทางรอดอย่างยั่งยืน สำหรับ SMEs ภาคผลิตและโลจิสติกส์  ในหัวข้อ


Business Continuity Plan


Risk Management


Future Management


รับเพียง 100 คนเท่านั้น


สมัครได้ที่ : https://shorturl.asia/Na37x


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร E ห้อง E601 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 


จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)SHARE :