เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาของสถาบันให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะเหล่าคณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ 

SHARE :