เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ได้มีการลงนามร่วมมือร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้นักศึกษาและบุคคลในสถาบัน และ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการโครงการต่างๆร่วมกัน
SHARE :