ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมบริษัท Role model ในการสร้าง Start up Studio และพูดคุยเชื่อมโอกาสแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับทางบริษัท MFEC Public Company Limited ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และ Venture Lab ผู้เชี่ยวชาญและสนับสนุน Start up


ขอบขอบคุณทาง บริษัท MFEC Public Company Limited และ Venture Lab เป็นอย่างยิ่งสำหรับการเยี่ยมชมและการพูดคุยความร่วมมือทางคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในอนาคต
SHARE :